ДГ 195 братя Мармореви

Детска градина в град София

 

       ДГ 195 братя Мормареви е разположено на територията на район Оборище в град София. Разполага с отлична материално-техническа база, подготвен и отдаден на работата си екип от медицински сестри, учители и възпитатели.


       В детското заведение се възпитават, обучават и отглеждат с много любов деца от  1г. и  1м. до 7 годишна възраст. Разделени са в осем целодневни, една полудневна и две яслени групи.


       Децата се подготвят по всички културно-образователни направления в съответствие с държавните образователни изисквания.

 

Актуални новини